Alçak Gerilim

Eprom Sistem Alçak Gerilim

Ülkemizde üretim gösteren tüm santraller birbirlerine paralel bağlanarak enterkonnekte şebeke sistemini oluştururlar. Bu sayede üretilen enerji, üretim yerinden bağımsız olarak tüm ülkeye kesintisiz olarak ulaştırılır.Elektriğin iletiminde kullanılan şebekelere iletim şebekeleri, dağıtımda kullanılan şebekelere ise dağıtım şebekeleri adı verilir. Elektriğin kesintisiz olarak üretilip dağıtılması için, bu şebekelerin çok iyi şekilde planlanmış olması gerekmektedir. Bu sebeple hem kayıpların önüne geçmek, hem güvenli bir şekilde elektriği uzak mesafelere taşımak için elektrik iletiminde ve dağıtımında farklı gerilim seviyeleri kullanılır.

Elektrik şebekelerinde kullanılan gerilim seviyeler şu şekilde sıralanır:
Alçak gerilim şebekeleri (0 - 1 kV arası)

Gerilim ya da diğer adıyla voltaj bir iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farktır. 1 ve 1000V arası gerilim ise alçak gerilim olarak adlandırılır. Elektrik enerjisini iletmek ve daha uzun mesafelere taşımak için ise alçak gerilim yetersiz kalır. Alçak gerilimde güç düşümü ve kayıplar fazla olduğundan gerilim seviyesi yükseltilerek elektriğin uzun mesafelere kayıpsız iletilmesi sağlanır. Gerilimi yükselen elektrik, dağıtım bölgesindeki trafolarla gerilimi düşürülerek konut ve işyerlerine alçak gerilim seviyesinde ulaştırılır.

Alçak gerilim sistemlerinde ve tesisatlarında güvenlik, kontrol, anahtarlama gibi pek çok faaliyet için elektrikli, mekanik ve elektromekanik birçok ekipman kullanmak gerekir. Konutlarda elektrik anahtarları, otomatik sigortalar, devre kesiciler, kaçak akım röleleri, parafodur gibi alçak gerilim ürünleri kullanılır. Şebekelerde, sanayi ve endüstriyel tesislerde ise reaktif güç kontrol röleleri ve yardımcı ekipmanları, enerji sayaçları, enerji analizörleri, ölçüm cihazları, yük ayırıcılar, devre kesiciler, kontaktörler, motor koruma şalterleri, röleler, yol vericiler gibi alçak gerilim ürünleriyle üst seviyede güvenlik ve üretim kalitesi sağlanır.

2019 © Copyright EPROM Elektrik Otomasyon Sistemleri Tüm Haklarına Sahiptir.